postheadericon Sociale zekerheid

 

Procedure vrijwilligerswerk

 

Wie een uitkering (invaliditeit, werkloosheid, leefloon,…) krijgt, vraagt best een toestemming voor vrijwilligerswerk aan zijn uitbetalingsinstelling om te kunnen letsen. Zo ben je zeker dat er tijdens het letsen geen problemen kunnen optreden en je niet kan beticht worden van zwartwerken.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende procedures die moeten gevolgd worden om een aanvraag voorvrijwilligerswerk in te dienen.

 

Werkloosheidsuitkering of brugpensioen:

1. Formulier C45B (aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie )van de RVA invullen. Je kan dit formulier terug vinden op de site van de RVA (www.rva.be) of het verkrijgen bij de vakbond of hulpkas.
Formulier is ook terug te vinden, met een ingevuld voorbeeld, onder Documenten

2. LETS Vlaanderen heeft een algemeen toelatingsnummer van de RVA: 072010/2010-28 .

3. De papieren bezorgen aan jouw uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas).

4. Binnen de twee weken krijg je per brief een goedkeuring voor vrijwilligerswerk.

5. Geen antwoord binnen de twee weken: de aanvraag is goedgekeurd.

6. Na goedkeuring of twee weken kan je starten met vrijwilligerswerk.

Je kan een voorbeeld van een ingevuld document terugvinden op de website van LETS Vlaanderen.

Invaliditeitsuitkering:

1. Hierbij moet je een goedkeuring aan je adviserend geneesheer vragen (via brief/ mail/ telefonisch).

2. Soms wordt je uitgenodigd voor een gesprek of een onderzoek, meestal krijg je meteen antwoord via brief.

3. Na goedkeuring kan je starten.

CM

Formulier CM

(terug te vinden op www.cm.be of in een kantoor)
Bond Moyson

Formulier Bond Moyson

(aan te vragen bij BM of in een kantoor)
Liberale mutualiteit Via mail of telefonisch gegevens doorgeven
Partena Telefonisch doorgeven
Hulpkas Telefonisch doorgeven

Leefloon

Wie een leefloon ontvangt, moet dit melden bij zijn maatschappelijk werker van het OCMW.

Uitkering voor personen met een handicap (FOD sociale zaken)

Personen met een handicap moeten geen toestemming vragen om vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Pensioen

Wie gepensioneerd is, moet in principe bij de Rijkdienst voor Pensioenen melden dat hij vrijwilligerswerk doet.

Meer informatie over de wet op vrijwilligerswerk kan je vinden in de brochure

Vrijwilligerswerk – De wet. Praktische vragen en antwoorden (Koning Boudewijn Stichting). Je kan deze brochure gratis downloaden via www.kbs-frb.be.